Юридична компанія

Юридична компанія

РЕЄСТРАЦІЯ ПРОВАЙДЕРА
ПОСЛУГ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ
У ГРУЗИНСЬКІЙ ЮРИСДИКЦІЇ

Первинна реєстрація ППВА
Формування капіталу
Реєстрація/авторизація компанії як ППВА
Ліцензія НБГ

Ціна "під ключ" - 47 500 €

ВСТУП

Юридична компанія Rokhvadze&Partners надає юридичні послуги з супроводу ППВА. Наша мета - створити певну інфраструктуру під час запуску проекту. Правовий супровід, спрямований на елімінацію всіх ризиків з моменту запуску проекту, з якими можуть зіткнутися компанії, стане ефективним інструментом для планування та контролю складно структурованих задач. Технологія блокчейн сприяє появі великої кількості підприємств, які самостійно залучають фінансові ресурси, керують інфраструктурою та створюють цінність для споживача радикально новими способами.
Для кращого розуміння основ віртуальних активів та термінологічних «рамок» правової сутності необхідно розкрити сутність самої технології блокчейн та ряду супутніх визначень (токен, криптоактив, ідентифікатор, віртуальний актив, токенізований актив тощо).
Блокчейн представляє собою технологічне рішення в цифровому просторі, яке забезпечує сучасний спосіб обліку цифрових даних. По суті, блокчейн є системою обліку, в основі якої знаходяться об'єкти обліку у вигляді токенів - записів в системі обліку цифрових даних на базі технології розподіленого реєстра, що представляють собою ідентифікатор інформації, яка може бути, але не винятково, похідною від первісного активу.Розглянемо визначення, які встановлює законодавство Грузії.
Віртуальний актив - цифрове вираження вартості, яке є взаємозамінним і не унікальним, є предметом передачі або торгівлі в цифровій формі та використовується з метою здійснення інвестицій та/або платежів. Віртуальний актив не включає цифрове представлення грошових коштів, цінних паперів або інших фінансових інструментів;
Конвертований віртуальний актив - віртуальний актив, що має еквівалентну вартість на ринку в національній або іноземній валюті, інший віртуальний актив та (або) фінансовий інструмент, на який він може бути обмінений;
Послуга віртуального активу - обмін конвертованого віртуального активу (зокрема через кіоск самообслуговування) на національну або іноземну валюту, інший віртуальний актив або фінансовий інструмент, передача та/або зберігання/управління конвертованим віртуальним активом або інструментом, необхідним для його використання, що дозволяє контролювати віртуальний актив, управляти портфелем, що складається з конвертованих віртуальних активів (крім колективного управління портфелем), та/або адміністрування торгової платформи для конвертованих віртуальних активів і/або кредитування такого віртуального активу.
Постачальник послуг віртуальних активів - особа, яка надає послуги віртуальних активів в інтересах іншої особи.

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ В ГРУЗІЇ?

Правовий статус та функції ППВАПослуги, пов'язані з віртуальними активами, через свою природу (висока ступінь анонімності, швидкість транзакцій, складність відстеження транзакцій тощо) пов'язані з підвищеними ризиками відмивання грошей та фінансування тероризму у світі. З метою ліквідації зазначених ризиків та збереження високої репутації грузинської юрисдикції, Регулятором було прийнято рішення створити правову основу для регулювання/нагляду за постачальниками послуг віртуальних активів, яка буде відповідати рекомендаціям та фундаментальним принципам Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

На першому етапі нормативно-правова база, визначена законом, передбачає нагляд за постачальниками послуг віртуальних активів в наступних напрямках:

  обов'язкова реєстрація в Національному банку Грузії;
  перевірка критеріїв придатності адміністрування та нагляду з точки зору запобігання відмиванню грошей та фінансування тероризму.

Основні функції ППВА:Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) визначає VASP як бізнес, який здійснює одне або декілька з наступних дій від імені своїх клієнтів:

  обмін між віртуальними активами та фіатними валютами;
  обмін між однією чи декількома формами віртуальних активів;
  переказ віртуальних активів;
  зберігання та/або управління віртуальними активами чи інструментами, що забезпечують контроль над віртуальними активами;
  участь та надання фінансових послуг, пов'язаних з пропозицією емітента та/або продажем віртуального активу;

Що потрібно знати про регулювання ППВА в Грузії: загальний огляд.

  Відповідно до регуляцій Національного банку Грузії віртуальний актив не є законним засобом платежу¹.
  Всі питання, пов'язані з оподаткуванням оперування з віртуальними активами, регулюються Публічним рішенням N 201 від 28.07.2019 р. Міністерства Фінансів Грузії.
  Згідно з законопроектом, Національним банком Грузії регулюються лише конвертовані віртуальні активи, що виключає регулювання віртуальних активів, які не підлягають передачі чи обміну та не використовуються в платіжних та/або інвестиційних цілях. До них належать, наприклад, бали програми лояльності, ігрові бали та інші. Поняття віртуального активу також виключає т.зв. Регулювання невзаємозамінного токена (Non-Fungible Token), який є унікальним, невзаємозамінним і має колекційний характер.

¹Якщо інше не передбачено законодавством Грузії

ПЕРВИННА РЕЄСТРАЦІЯ ТОВ:

Закон Грузії про підприємців передбачає кілька видів організаційно-правових одиниць, суб'єктів економічної діяльності. Як показує практика, для ППВА найбільш прийнятними є або ТОВ, або АТ.
Але перед визначенням організаційно-правової форми компанії, необхідно провести попередній аналіз, який буде включати в себе:

1) Визначення організаційно-правової структури ППВА:
Вказана дія передбачає під собою встановлення виду структурного будівництва компанії відповідно як з установленими стандартами AML, так і самої компанії.

Для цілей встановлення форми компанії, юридична компанія Rokhvadze & Partners буде орієнтуватися на наступні критерії:

  масштаб компанії;
  формування капіталу;
  характер з'єднання та підпорядкування складових частин компанії (у разі заснування дочірньої компанії, яка є окремим суб'єктом економічної діяльності, але залежною від материнської компанії);
  податкові аспекти взаємовідносин МА та ДА.

2) Формування власного капіталу компанії.Основною метою формування капіталу ППВА є залучення достатнього його обсягу для фінансування придбання необхідних віртуальних активів, а також оптимізація його структури з позицій забезпечення умов наступного ефективного використання на крипторинку. Початковим етапом управління формуванням капіталу компанії є визначення потреби в необхідному його обсязі.

Відповідно до діючого законодавства Грузії капітал суб'єкта економічної діяльності може формуватися як за рахунок власних (внутрішніх), так і за рахунок позикових (зовнішніх) джерел (зокрема, інвестицій).
Власним капіталом відповідно до діючого законодавства Грузії можуть бути грошові кошти, розміщені на особистому банківському рахунку UBO², рухоме/нерухоме майно, що належить за правом власності UBO.

Юридична компанія Rokhvadze&Partners надасть повне супроводження щодо порядку формування статутного капіталу ППВА:

  документальне оформлення походження ДС UBO;
  документальне оформлення походження конвертованих віртуальних активів;
  документальне оформлення майна (нерухомість, обладнання, техніка,
  інші матеріальні цінності);
  супровід інвестиційних проектів;

²UBO (англ. - ultimate beneficial owner) - це особа, яка фактично володіє компанією та отримує вигоду від її діяльності.

Етап 1. Первинна реєстрація суб'єкта господарської діяльності.

Комплекс послуг з реєстрації компанії:

  Попередню роботу з визначенням типу компанії;
  Складання засновницького договору відповідно до вимог Закону про Інвестиційні фонди Грузії;
  Реєстраційний збір;
  Інші витрати, пов'язані з реєстрацією.

Терміни: 5-7 днів.

Етап 2. Відкриття фіатного рахунку.

(допомога у віддаленій реєстрації через корпоративного менеджера).
Наша компанія проведе повний аналіз для підбору відповідного платіжного рішення, яке задовольняє вимоги ПУВА.

Ми пропонуємо кілька рішень для диверсифікації активів.

Етап 3. Реєстрація та підключення додаткових шлюзів.

Брокерська програма Binance - це брокерська програма від лідера крипторинку Binance. Партнери-брокери можуть повністю зосередитись на розвитку бізнесу та отримувати частку прибутку від торговельних комісій, використовуючи високу ліквідність Binance та глибину ринку.
Як виглядає робота з Binance?Ця інтеграція досягається за рахунок того, що кошти користувачів фактично зберігаються на платформі Binance, і виконання ордерів також здійснюється на платформі Binance, але візуально все це відбувається на платформі компанії.
Переваги інтеграції Binance:Використання торговельних інструментів та ліквідності Binance прямо на своїй платформі;
Можливість пропонувати своїм користувачам розширені та унікальні можливості;

Надання доступу до криптопродуктів Binance, а також надання підтримки більш складних потреб клієнтів, таких як модернізовані послуги торгівлі криптовалютою, порівняння ордерів, управління обліковими записами та системи розрахунків на основі API.

Юридична компанія Rokhvadze&Partners пропонує повне супроводження з отримання статусу та можливості інтеграції з Binance.

ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ

З 1 січня 2023 року набувають чинності зміни, які стосуються зобов'язання Національного банку щодо ведення нагляду над постачальниками послуг віртуальних активів.
Основні вимоги, висунуті до аплікантів, будуть:

  Наявність відповідної технічної підтримки;
  Наявність кваліфікованого персоналу;
  Наявність реального офісу;
  Наявність усієї необхідної документації: KYC, KYB анкети, Privacy Policy, AML політика компанії, Terms of Services, та інше;
  Наявність AML-офіцера (немає вимог до резидентства співробітника).
 • Примітки

При наданні послуг / товарів в Грузії або грузинським контрагентам понад 100 000 ларів протягом розрахункового календарного року компанія повинна зареєструватися як платник ПДВ (18%) для уникнення штрафів. Однак у випадку відсутності надання послуг / товарів в Грузії, компанія звільняється від сплати ПДВ повністю, а також не подає звітності до податкової на ПДВ.
Відповідно до податкового законодавства Грузії, компанія зобов'язана вести звітність. Крім того, компанія зобов'язана зберігати всю бухгалтерську документацію протягом 4 років. Компанія повинна подавати звіти щомісяця не пізніше 15 числа наступного за місяцем звіту.
З 1 січня 2010 року витяг з Реєстру підприємців та непідприємницьких (некомерційних) юридичних осіб має таку саму силу, як і свідоцтво про податкову реєстрацію. Тобто ідентифікаційний номер компанії та податковий номер - єдині.
Оподаткування ППВА:Податок на виведений капітал компанії з загальною системою оподаткування складає 20% = корпоративний податок 15% + податок на дивіденди 5%.

Усі операції з конвертованими віртуальними активами звільняються від ПДВ. Податок на майно 1 відсоток - декларуємо в березні / квітні - платимо в червні. Але зазвичай щороку Податкова Служба вказує нові дати подання декларації та сплати податку.

Податок на доходи фізичних осіб становить 20 відсотків. Компанія в Грузії зобов'язана сплачувати цей вид податку у разі виплати доходів фізичній особі (за винятком ІП).

СУПУТНІ ПОСЛУГИ

Бухгалтерський супровід

Відкриття банківського рахунку

Юридична адреса

ЧОМУ САМЕ ГРУЗІЯ?

Грузинські компанії мають унікальні переваги.

 • Лояльні ставки оподаткування

 • 6 місце у рейтингу Doing Business

  Відсутність проблем з європейськими та американськими контрагентами.

  Відкритий доступ до державного реєстру юридичних та неюридичних осіб.

  Низькі податкові ставки, а також можливість реінвестування прибутку вразі відсутності розподілу дивідендів між засновниками.

  Звільнення від ПДВ.

  Зручна робота з Податковою Службою: можливість перенесення сплати податківна певний термін, ведення електронної роботи.

  Лояльне ставлення зарубіжних банків до грузинських компаній.

 • Невисокі видатки на утримання

 • Відкриті реєстри

  Уся статутна документація зберігається в електронному вигляді.

  У Грузії, як і в країнах ЄС, діє електронний апостиль.

  Грузинське корпоративне право зазнало рецепції австрійського та німецького
  цивільного права. Було запозичено найкращу практику цих держав.

  У Грузії застосовуються міжнародні стандарти ведення бухгалтерського обліку
  як для малих підприємств, так і великих (IFRS for SMEs).

  Підтримка бізнесу міжнародними аудиторськими компаніями таких, як BDO,
  Nexia International, Grand Thornton, KPMG.

  У Грузії діє Європейська Бізнес Асоціація, яка активно залучена в розвитку корпоративної, податкової та економічної баз для іноземногобізнесу.

Illustration

Дякуємо!

Ми зв'яжемося з вами найближчим часом

Can't send form.

Please try again later.


Залишаючи заявку ви погоджуєтеся з обробкою ваших персональних даних.

ЧОМУ ROKHVADZE & PARTNERS?

 • 7 років профіесійного супроводу іноземних бізнесів у Грузії

 • Реєстарція та повний сувпровід запуску компаній (включно з відкриттям рахунків)

 • Юридичний та бухгалтерський супровід

 • Досвід юридичного оформлення складних корпоративних структур

Юридична компанія

Atoneli Street 12,
Tbilisi, Georgia

  Грузія: +995 551 317 330
  Україна: +38 044 300 25 81