Юридична компанія

Юридична компанія

Червень 26, 2023

Шановні партнери, минулого тижня ми анонсували ухвалення Закону, що регулює діяльність VASP на території Грузії.

Стаття підготовлена юристами компанії Rokhvadze&Partners і не підлягає копіюванню без згоди власника сайту.

Грузія послідовно і систематично розвиває регулювання діяльності постачальників послуг віртуальних активів (VASP) на своїй території. Вона ґрунтується на міжнародному досвіді і з моменту ухвалення рішення про регулювання VASP два роки тому, робить кроки щодо ухвалення нормативно-правових актів, які встановлюють правила і вимоги для діяльності в цій сфері.
13 червня 2023 року Президентом Національного банку Грузії було видано Наказ №94/04, в якому встановлюються правила і вимоги для акредитації VASP перед наглядовим органом. У цій статті ми розглянемо цей документ, надамо коментарі до нього і представимо покроковий план для реєстрації VASP у Національному банку Грузії.
Цей нормативно-правовий акт визначає загальні вимоги, яких слід дотримуватися під час здійснення діяльності VASP. Він покликаний забезпечити прозорість, безпеку та ефективність роботи VASP, а також захист інтересів клієнтів і суспільства загалом. Особливу увагу варто приділити певним заборонам, встановленими наказом, які мають бути дотримані в процесі здійснення діяльності VASP.

КОРПОРАТИВНА СТРУКТУРАПеред початком діяльності необхідно зареєструвати юридичну особу на території Грузії. Відповідно до пункту 5 статті 1 Наказу N 94/04 VASP дозволено здійснювати свою діяльність винятково відповідно до чинного законодавства Грузії, зареєструвавши або ТОВ, або АТ, а також отримавши дозвіл від Регулятора на ведення подібної діяльності. Тут же варто зазначити, що вибір правової форми компанії має певні зобов'язання, тому перед реєстрацією слід проконсультуватися з юристом. Наприклад, однією з основних вимог, запроваджених новим законодавством, є обов'язкове створення статутного капіталу (СК) для АТ у розмірі щонайменше 100 000 грузинських ларі (близько 27 000 доларів США) до кінця 2023 року, тоді як для ТОВ немає вимог до СК.
БЕНЕФІЦІАРНІ ВЛАСНИКИБудь-який бізнес належить кінцевому власнику, тому якщо бізнес має складну корпоративну структуру, то виникає потреба розкрити всю інформацію про всіх власників і керівників компанії. Законодавство Грузії поділяє кілька типів учасників компанії, тому що в практиці існує прямий і непрямий типи корпоративного контролю. Суб'єктами корпоративного контролю виступають фізичні та юридичні особи - учасники компанії, здатні впливати на її підприємницьку діяльність (афілійовані особи). Новий наказ встановлює порядок перевірки таких осіб у компанії та вимагає надання окремої документації по кожній з них для цілей розкриття та підвищення прозорості. Тому ми рекомендуємо перш ніж готуватися до подачі документів до наглядового органу, підготувати відповідну документацію про власників компанії.
АДМІНІСТРАТИВНІ СПІВРОБІТНИКИ Наказ виділяє окрему групу осіб, які мають доступ до операційної діяльності VASP, і чия трудова діяльність впливає на результати виконання завдань, поставлених ними. Висуваються певні вимоги, які мають бути документально задоволені для отримання відповідної реєстрації. Йдеться про інформацію та документацію про навчання та професійні навички осіб, відповідальних за управління. Мають бути подані документи, що підтверджують знання в галузі сучасних технологій. Також мають бути представлені довідки про несудимість з усіх країн, протягом яких співробітник був податковим резидентом останні 10 років. Додатково, компанія має надати інформацію з перевірених джерел, кредитних бюро та банківських установ про індекс матеріального добробуту всіх учасників компанії.
ЕКОНОМІЧНИЙ САБСТЕНС Поширена вимога щодо наявності економічної присутності та органу ефективного управління на території держави, де зареєстрований суб'єкт VASP, має стандартну форму до виконання. Регулятор встановлює суворі рамки щодо дотримання сабстенса для ведення діяльності на території держави. У наказі окреслено умови розміщення VASP і його філій, обладнання та оснащення відповідними системами моніторингу та безпеки. Регулятор залишає за собою право мати швидкий доступ до будь-якого виду інформації, яка фіксується і реєструється бізнес-суб'єктом.
ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ VASP З точки зору застосовного законодавства Грузії, елементами організаційної діяльності є податкові, юридичні, фінансові, і, нарешті, технічні аспекти. Кожен з цих складових вимагають дотримання актуального законодавства. Наприклад, більшість компаній з 2022 року використовують стандартну форму Статуту, який не містить певні норми, що регулюють ключові питання ведення діяльності VASP. Для точного формулювання діяльності компанії, необхідно позначити пріоритети, структуру діяльності та зафіксувати всі умови в установчому документі компанії. Регулятор може прийняти існуючу модель Статуту, яка була розроблена Міністерством Юстиції як зразок, однак, у разі конкретизації низки умов, наглядовий орган залишає за собою право вимагати внести актуальні зміни відповідно до адміністративно-технічного регламенту.
Впровадження Travel Rule Згідно з правилом, встановленим Групою розроблення фінансових заходів боротьби з відмиванням злочинних доходів (FATF) та відомим як "Правило про переміщення" (Travel Rule), провайдери послуг віртуальних активів (VASP) повинні обмінюватися інформацією, що дає змогу ідентифікувати особу (PII), та проходити процедури "Знай свого клієнта" (KYC) між відповідними установами під час здійснення транзакцій між відправниками й одержувачами.
Компанія також має підготувати пакет документів, що регулює взаємовідносини з клієнтами та встановлює принципи роботи VASP. Документи мають передбачати заходи з проведення розширеної перевірки клієнтів (EDD), здатні знизити потенційно вищі пов'язані з діяльністю ризики.

Фінансові питання Компанія зобов'язана вести бухгалтерський облік, проводити аудит, вести облік усіх транзакцій у такий спосіб, щоб була можливість, щоб окремі транзакції можна було витягти належним чином, і всю необхідну інформацію можна було оперативно надати Регулятору.
FATF рекомендує країнам встановлювати розмір транзакцій de minimis (мінімальний розмір), у межах яких транзакції в криптовалюті не підпадатимуть під регулювання. Регулятор встановив у межах від 1000 до 3000 грузинських ларі. Але ця сума може коригуватися Регулятором у часі.VASP зобов'язані зберігати записи про транзакції та інформацію, отриману в результаті проведення процедур знайомства з клієнтом (CDD). Ця інформація включає:
• Ідентифікаційні дані відповідних сторін, такі як відкриті ключі або еквівалентні ідентифікатори.• Адреси та облікові записи, пов'язані з еквівалентними ідентифікаторами.• Характер, дата і сума транзакції.• Облік можна вести, спираючись на публічну інформацію про конкретний віртуальний актив (VA), доступну в блокчейні або іншому відповідному розподіленому реєстрі, за умови, що компанії здатні адекватно ідентифікувати своїх клієнтів.
ЗАБОРОНИ
Наказ також встановлює певні заборони та обмеження для провайдерів послуг віртуальних активів (VASP) у межах своєї діяльності.

Регулятор вказує на такі заборони та обмеження:

1. Заборона на право кредитування як приватної, так і юридичної осіб.
2. Заборона на право винагороди (реферальний тип виплат) за залучення нових користувачів.
3. Заборона на право підключення агента з надання послуг через посередницькі послуги.
4. Провайдеру послуг віртуальних активів забороняється надавати послуги, пов'язані з віртуальними активами, що використовують анонімізуючі монети/конфіденційні монети (anonymity-enhanced coin/privacy coin) або технології/механізми, що запобігають ідентифікації та виявленню інформації про транзакцію та учасників, розподіленої технології реєстру (DLT).

Насамкінець ми б хотіли зазначити, що незважаючи на високу привабливість цього бізнесу, сектор містить дуже багато сторонніх регульованих і нерегульованих ризик-факторів, які залежать від різних джерел. Ми б хотіли залишити рекомендацію вам упевнитися у високій якості своїх можливостей і ресурсів, справжньому бажанні відповідати вимогам регулятора для стабільного розвитку бізнесу.

СУПУТНІ ПОСЛУГИ

Бухгалтерський супровід

Відкриття банківського рахунку

Юридична адреса

ЧОМУ САМЕ ГРУЗІЯ?

Грузинські компанії мають унікальні переваги.

 • Лояльні ставки оподаткування

 • 6 місце у рейтингу Doing Business

  Відсутність проблем з європейськими та американськими контрагентами.

  Відкритий доступ до державного реєстру юридичних та неюридичних осіб.

  Низькі податкові ставки, а також можливість реінвестування прибутку вразі відсутності розподілу дивідендів між засновниками.

  Звільнення від ПДВ.

  Зручна робота з Податковою Службою: можливість перенесення сплати податківна певний термін, ведення електронної роботи.

  Лояльне ставлення зарубіжних банків до грузинських компаній.

 • Невисокі видатки на утримання

 • Відкриті реєстри

  Уся статутна документація зберігається в електронному вигляді.

  У Грузії, як і в країнах ЄС, діє електронний апостиль.

  Грузинське корпоративне право зазнало рецепції австрійського та німецького
  цивільного права. Було запозичено найкращу практику цих держав.

  У Грузії застосовуються міжнародні стандарти ведення бухгалтерського обліку
  як для малих підприємств, так і великих (IFRS for SMEs).

  Підтримка бізнесу міжнародними аудиторськими компаніями таких, як BDO,
  Nexia International, Grand Thornton, KPMG.

  У Грузії діє Європейська Бізнес Асоціація, яка активно залучена в розвитку корпоративної, податкової та економічної баз для іноземногобізнесу.

Illustration

Дякуємо!

Ми зв'яжемося з вами найближчим часом

Can't send form.

Please try again later.


Залишаючи заявку ви погоджуєтеся з обробкою ваших персональних даних.

ЧОМУ ROKHVADZE & PARTNERS?

 • 7 років профіесійного супроводу іноземних бізнесів у Грузії

 • Реєстарція та повний сувпровід запуску компаній (включно з відкриттям рахунків)

 • Юридичний та бухгалтерський супровід

 • Досвід юридичного оформлення складних корпоративних структур

Юридична компанія

Atoneli Street 12,
Tbilisi, Georgia

  Грузія: +995 551 317 330
  Україна: +38 044 300 25 81